Det niende Feiringtinget ble avholdt søndag 3.november. Feiringregjeringa redegjorde for aktiviteten siste år, og det ble valgt ministre og mannskap til departementene. Feiringminister Mette K.Limbodal kunne rapportere om befolkningsøkning siden forrige Feiringting, og bygda teller nå ca. 943 innbyggere. -Vi er på god vei mot 1000, fastslo en optimistisk Feiringminister.

Det siste året har mye krefter og arbeidstid gått med til Feiringklinikken-saken. Regjeringa og den oppnevnte aksjonsgruppa har stått på for å beholde klinikken i bygda, en sak vi tapte. -Dette betyr ikke Feiringbygdas død, til det er vi for sterke, sa Limbodal i sin tale, og høstet stor applaus fra de frammøtte. Leder for aksjonsgruppa, Torbjørn Ellingsen mener arbeidet med denne saken har vært ei lærerik reise for oss som har gjort oss bedre rustet til neste kamp. -Om skolen vår trues med nedleggelse igjen, vil de få se mer enn et fakkeltog, sa han.

Til tross for at det er brukt mye tid på klinikken, kunne ministrene legge fram en imponerende liste over aktiviteter og arbeid for bygdas beste. Oppstart av fritids-og ungdomsklubb, midtsommerfesten Moro ved Mjøsa, fester, turer, aktiviteter for unger og daglig drift av nettsida vår, er bare noe av det som er gjort i året som er gått.

Mette K. Limbodal ble gjenvalgt som Feiringminister, og med seg har hun hele ministerstaben fra i fjor. Mange av medlemmene i departementene fortsetter, mens noen nye krefter kommer inn.

Les referat fra Feiringtinget 2013 under bildene.

Regjering med stø kurs mot nye høyder: F.v PR-minister Ketil Blinge, oppvekstminister Eirin Skaalerud Leontin, næringsminister Lars Skaansar, kulturminister Anne-Lena Ekström, finansminister Per-Otto Flesvik og Feiringminister Mette K.Limbodal.
Velkommen til verden - velkommen til Feiring! 9 nye feringer har sett dagens lys siste året, et knippe av dem møtte opp til sitt første Feiringting: F.v Ulrike og Alexander Harreuter med Storm Ole, Jeanett Østvang og Kenneth Iversen med Sandra, Bjørn Dokken og Linda Kristiansen med Sofie Amalie, Knut Harald Flesvik og Anett Kittelsen med Magnus og Rune Bjerkestrand med Aurora.

 

Referat fra Feiringtinget 2013

Til stede: ca 80 personer

 

Underholdning: Et kort innslag fra Feiringteatrets forestilling «Ungen» som har premiere på Fløygir 15. november.

 

Feiringminister Mette Kjelland Limbodal ønsker velkommen til Feiringtinget.

Hun forteller kort om hva Feiringregjeringa driver med og at hovedformålet er å øke tilflyttinga til bygda. Det blir holdt Feiringting første søndag i november.

 

Gir ordet til Kjell Ola Dahl – presenterer dagsorden. Det er mye som skal skje, det blir en halvtimes pause ca 18.15 Hvis det kommer benkeforslag under valget til nye regjeringsposter, må de som foreslås være spurt og ha sagt ja på forhånd, det vil altså måtte skje i løpet av matpausa, før valget. Møtet er berammet ferdig til kl 19.30

 

Gir ordet til Rannveig Finsen som vil ønske nye feiringer velkommen til verden og til bygda. Dette er en tradisjon vi har holdt på i flere år, det er en hyggelig ting, vi vil gjerne ha flere til Feiring og spesielt unger. Da begynner vi på presentasjonen – babyer født etter Feiringtinget 2012, det er født sju unger dette året, men det er i tillegg to unger som er født i fjor, etter Tinget. På smekkene de skal få står det «Fering født, fering støtt».

Når dere blir ropt opp vil jeg gjerne dere kommer opp og stiller dere på rekke, sier Rannveig:

 

Magnus Kittelsen Flesvik 2012

Aurora Melby-Bjerkestrand 2012

Sandra Østvang Iversen 2013

Storm Ole Harreuter 2013

Sam Nymoen Øverli 2013

Sofie Amelia Kristiansen 2013

Otilie Hagen 2013

Alfred Røise Saxhaug 2013

Steinar Stenberg Sjuve 2013

Applaus – alle går ut i gangen for å bli fotografert.

 

Kjell-Ola Dahl: Noen som har kommentarer til innkallinga til årets Feiringting? Det er annonsert på www.feiring.info og på facebooksida «Feiring – fager og frodig», i EUB som annonse og redaksjonell sak, på oppslag på Coop og med lapp i alle postkasser i Feiring. Ingen kommentarer.

 

Forslag på andre møteledere enn Kjell Ola? Applaus

Forslag på andre referenter enn Anne Ekornholmen som allerede sitter der og skriver? Applaus.

Vi trenger to til å skrive under protokollen – forslag? Hvis ikke, foreslår jeg Hans Ekornholmen og Tanja B. Halvorsen – ok? Applaus.

 

Årsberetninger fra alle ministrene/departementene

 

Kulturdepartementet v/ Anne Lena Ekström:

Har i tillegg bestått av; Liv Solberg, Romeo Alfilier, Hans Ekornholmen, Tore Bjørnstad, Lise Anette Brodshaug, Kurt Skage.

Vil takke alle for innsatsen i år. Takker også pr-departementet for mye hjelp, og alle som har stilt opp som trivselsvakter på fester og arrangementer. Har møte ca annenhver måned.

Vi har gjennomført lørdagsaktiviteter etc ved Moro ved Mjøsa, politisk spørretime, juleverksted på Fløygir, fjerdedagsfest på Fløygir med Feiring jubel og vassarv, politisk kafé, maratonquiz, konsert med Gisle Børge Styve trio og Feiring internasjonale matfestival – en suksess og takk til alle som deltok og som kom dit. Lagde da et eget mathefte – det er fortsatt i salg. Vil si at vi har mange spennende aktiviteter på planen for året som kommer, det første er julemarked 30. november kl 12-16.30. Vi har plass til flere, så meld dere gjerne på. Vi har også 4. dagsfest med Vassarven.

 

Næringsdepartementet ved Lars Skaansar:

Har i tillegg bestått av Tor Henning Flesvik, Irene Engjom, Mali Sletner, Ole Martin Langløkken og Trond Melgård. Takk spesielt til Trond Melgård som har vært med i ti år og nå gir seg.

Det er ikke så lett å jobbe for næring i Feiring, men nå har vi klart å få inn både meg selv og Bjørn Aasen i Eidsvoll næringsforum. Det er viktig. Forumet har møter med kommunen hver måned. Vi har oppnådd å bli et organ for dem som vil ta opp ting med kommunen. Vi har også oppretta noe som heter Grunnlovsveien (grunnlovsveien.no kommer på nettet) og dette skal vise alt som har med grunnloven å gjøre, og det kommer også Feiring til gode.

Har også arrangert næringsfrokoster.

Vi har også arrangert fuglekassesnekring på Mølla og auksjon i forbindelse med Moro ved Mjøsa.

Ta gjerne kontakt om dere vil være med i Eidsvoll næringsforum.

 

Oppvekstdepartementet ved Eirin Skålerud Leontin:

Har i tillegg bestått av Iren H. Sandviken, Åse Marit Stuen, Raymond Skaalerud, Nina G. Stefferud og Marte Myrvang Andersen.

Har hatt gruppemøter og stor aktivitet på gruppesida vår på facebook. Fritidsklubb og ungdomsklubb var det første vi gikk i gang med. Prøvetid med gratis inngang først og nå er det 20 kroner for inngang – penger som går direkte tilbake til aktiviteter i klubben. 15-20 ungdommer er innom hver fredag. Fritidsklubben og ungdomsklubben er basert på frivillighet, vi etterstreber å være der så mye som mulig, men uten foreldre og foresattes innsats hadde det vært veldig vanskelig – derfor en stor takk til dere all som stiller opp for unga våre. Vi har hatt mange forskjellige temakvelder, blant annet disko, linedance, fotokveld, quiz – og det er populært.

Dessuten arrangert akedag, fuglekassesnekring, pubquiz på Hansstuen og UngKunst under Moro ved Mjøsa. Nå under Halloween hadde vi åpent skummelhus på Fløygir, meget vellykket. Fare for at det kan gjentas! Teatertur lørdag 23. november til Oslo og Ronja-forestilling.

Vil takke alle superhelter i oppvekstgruppa – takk for fabelaktig innsats. Stolt over å jobbe med folk som dere, ser fram til fortsatt godt samarbeid med nye og gamle medlemmer.

 

Pr-departementet ved Ketil Blinge:

Har i tillegg bestått av: Anne Ekornholmen, Lisa Brodshaug, Rannveig Finsen, Kjell Ola Dahl og Bård Aasen.

Fin gruppe, samarbeida godt, hatt 8-9 konstruktive og hyggelige møter. For meg som innflytter har det vært veldig moro å bli kjent med folk på denne måten og engasjere seg i ting som skjer i bygda. Vi skal være en støttespiller for de andre departementene og annonsere det

de andre departementene steller i stand, få ut informasjon. Vi bruker facebook, feiring.info og det henges opp plakater og sendes ut i postkasser. Vi håper folk plukker opp informasjonen her. Siste året har vært hektisk, mye har handlet om Feiringklinikken. Jeg har lyst til å rette en ekstra takk til Torbjørn Ellingsen (applaus). Mye av den informasjonen du har hentet fram har vært svært nyttig for oss, som vi også har brakt videre og brukt på våre nettsider.

Lisa gjør en ekstra innsats. Nettsida vår er svært viktig. Dere har mulighet til å sende oss informasjon som vi legger ut på nettet.

Takk til Rannveig som etter tre år i pr går ut av gruppa.

 

I tillegg skal jeg presentere litt av Lisas arbeid med nettsida www.feiring.info:

Siden i fjor har vi publisert i alt 222 saker, 160 saker om ulike arrangementer, 68.500 besøkende, 16.000 unike brukere – man kan lure på hvor de 15.000 andre kommer fra! Men det er mange som bryr seg om Feiring.

Saken som satte rekord: «37.300 biler i døgnet rundt ny LHL-tomt» – 405 «likes» i selve saken.

Snitt per måned: 5.600 besøk i måneden – 1926 unike brukere

Juni rekordmåned: 7150 besøk, 2930 unike

Feiring – fager og frodig på Facebook brukes mer og mer, har 541 «følgere» det er en dobling siden i fjor. Send saker til info@feiring.info – eller bruk kontaktskjemaet øverst til høyre

Bruk aktivitetskalenderen – husk å varsle om arrangementer, treningstider etc

 

Kjell Ola: Vi venter med finansdepartementet til vi tar regnskapet litt senere. Spørsmål til de ulike ministrene?

Knut Ramfjord: hva betyr unik bruker?

Kjell Ola: Enkeltstående, individuell. Det er altså antall forskjellige mennesker/datamaskiner som er inne på nettsida vår.

 

«Tilstanden i Feiring», ved Feiringminister Mette K. Limbodal:

 

Mette: I fjor runda vi 900 innbyggere i Feiring. Da sa vi at vi sikta mot 1000 og vi er på god vei. Vi har gjennomsnittlig befolkningsøkning på 3,14 prosent.

1.1. 2013 hadde Feiring ifølge SSB 927 innbyggere. En manuell opptelling nå anslår ca 943 innbyggere!

114 elever går på Feiring skole – i vekst. Våren 2014 vil sju elever gå ut av 10. klasse, mens det ser ut til at 15 elever begynner i første trinn. Da blir det ny rekord med 122 elever på skolen! Applaus.

 

Men dette kommer ikke av seg sjøl. (latter) Mange bidrar. Lag, foreninger, enkeltpersoner som snakker positivt om Feiring og tar folk godt i mot. Fra regjeringas side har dette vært målretta tiltak: brev til utflytta 25-åringer, velkomst av nyfødte og nyinnflytta, gode arrangementer, god nettside, i boligannonser kan man se at det står «bygda med egen regjering» og «bygda som ønsker deg personlig velkommen med besøk på døra».

 

Vi må verne om skolen. Nærbutikken – hva skjer hvis den blir borte? Det må vi alle ta ansvar for å forhindre. Skaffe flere boliger og tomter, vi veit om flere som sitter på gjerdet og venter på tomter. Utfordringer med infrastruktur, jobbe for gang- og sykkelveg og utbedring av fv33.

men også viktig å ikke forstrekke seg, ikke slite seg ut på alt for mange planer og for store arrangementer. Vi er alle ambisiøse og må tenke på å bruke ressursene godt. Vi må få med

flere og inkludere nye i aktiviteter og få flere til å bruke ressursene sine og føle seg betydningsfulle.

 

Jeg har gjort noen tanker når det gjelder Feiringklinikken. Det har mange av dere gjort. Jeg tror mange fikk et sjokk da vi leste pressemeldinga i januar i 2013 – om nytt LHL-sykehus på Gardermoen. Regjeringa har valgt å bruke det meste av tida si på dette i år. Allerede 5. februar hadde vi folkemøte med blant andre ordfører Einar Madsen, og et nytt møte i mars der LHLs generalsekretær Frode Jahren deltok. Stort frammøte på begge folkemøtene. I etterkant av dette ble det danna ei aksjonsgruppe med Torbjørn Ellingsen som leder. Han har gjort et betydelig arbeid med dette arbeidet. Takk skal du ha. (Applaus.)

Det har blitt lagt ned masse jobb, tid og energi for å unngå en nedleggelse av Feiringklinikken. Oppretta facebookside og egen Bevar Feiringklinikken i Feiring-side, brev til alle lokallag og fylkeslag i mai, ca 300. Ny epost til alle disse rett før møtet i oktober og et møte med Jahren i september. Vedtaket kom 5. oktober.

 

Hva vil det si for oss om klinikken forsvinner fra bygda?

Mange pendler inn. Vi må forberede oss på at noen kommer til å flytte. Det må vi forberede oss på. Vi vil i dialog med LHL om hva som skal komme i stedet. Viktig med et samarbeid med eventuelt nye eiere om bruk av svømmebasseng og treningssal.

Dette skal ikke forårsake bygdas død. Til det er vi for sterke!

Applaus.

 

Kjell Ola: kommentarer og innspill?

Hans Ekornholmen: Kort spørsmål om trafikksikring. Hva er situasjonen ang tunnel i Byrudberga?

Mette: Det jeg veit er at det er kommet en høring fra Akershus fylkeskommune til Eidsvoll kommune, der kommunen har godkjent å gå for en pakkeløsning; liten pakke. Dvs. førsteprioritet er gang- og sykkelveg fra Torgunrud til Sagsvingen og tunnel i Byrudberga.

Går også for en bom ved fylkesgrensa. Enstemmig at det ikke skal være bom mot Eidsvoll

Kjell Ola: Tidsplan?

Mette: Tidligst å begynne i 2015

 

Leif Melby: Greit å gå for en bom, men teknisk er det ikke noe problem å ha to bommer, men at feringer slipper unna. Det er mulig teknisk å ha den registreringa at når du passerer bare én bom slipper du å betale. Det må tas med i vurderinga.

 

Trond Melgård: Tar sikte på et møte med ordfører og andre politikere i Eidsvoll for å holde oss underretta. Håper vi har litt mer info om status før neste Feiringting.

 

Lars Skaansar: Det høres brutalt ut at klinikken skal legges ned, men jeg har lært at det kan bli finansieringsproblemer, så vi vet ikke om dette kommer til å gå. Det er ikke helt dødsdom over klinikken ennå.

 

Kjell Ola: Hva med mellom Skreifjella og Torgunrud?

Mette: Det veit jeg ikke noe om.

Kai Melby: Vi er jo i uvisshet om veien, det kommer fram her også. Kanskje vi bør invitere noen av beslutningstakerne hit til oss for å få mer informasjon? Det er delte meninger i Feiring om veien også, blant annet den som er nordover mot fylkesgrensa kanskje like ille og verre enn den som går sørover. Viktig sak for oss – kanskje invitere kommunen og vegvesen hit for å fremme våre synspunkter.

Kjell Ola: Flere spørsmål om vei? Mer om klinikken?

Vidar Svendby: LHL har jo en visjon om å bygge sjukehus i Ullensaker. Største satsinga på privat sjukehus i Norge noen gang. Politisk er det greit å vedta en visjon, men det er noe annet når næringslivets regler begynner å gjelde. Finansieringa – man må sikre seg inntekter i 20 år. Kostnadene deres er beregna feil, driften kan ikke forsvare kostnadene og det er ingen langsiktige avtaler med Helse Sør-Øst eller andre. Den største tabben Eidsvoll kommune kan gjøre er å tru at dette nå er bestemt.

For klinikken er det en kritisk fase. Situasjonen kan være at de beste ansatte nå flytter på seg på grunn av usikkerhet. Overraskende for meg at de kunne gått rett opp veien og fått en rapport av meg som viser at det ikke kommer til å gå! Ingen ting av det som er lagt fram foreløpig overbeviser om at det er gjennomførbart å bygge nytt sykehus. Vi må få Eidsvoll kommune til å legge til rette for vann, vei, strøm, gangvei – vi må tenke at «her kommer det 250 arbeidsplasser» hva kan vi gjøre for å legge til rette for LHL? Vi må si sånn som ordføreren i Ullensaker sier – disse må vi ta imot. Ikke tru at dette er bestemt. Legg til rett forholdene for Feiringklinikken, det er det beste vi kan gjøre for en fortsatt drift på Feiringklinikken her.

Applaus.

 

Torbjørn Ellingsen: Kvadratmeterprisene som lå i LHLs prospekt er regnet ut av arkitektfirma som vil tjene på at sjukehuset blir bygd. De er altså ikke uhildet. Det er vedtatt å gå videre med prosjektet, men mye skal vedtas i LHL-systemet fortsatt, og det kan stoppe når man får flere tall på blokka.

Aksjonsgruppa var i prinsippet ministrene, meg, Lisa Brodshaug, Katrine Brodshaug og Irene Bjørndal. Nettsida bevarfeiringklinikken.no er proppfull med masse informasjon og har fungert veldig bra sammen med facebooksida. Vi hadde tidlig mange møter og jobba mye med brevet og 12 sider med argumentasjon. Alt skulle bygge på etterprøvbare fakta, fordi vi veit vi er små mot LHLs store maskineri. Vi har likevel vært et stort problem for dem fordi vi har kommet med god argumentasjon, det virket som de var ganske uforberedt på så mye motstand. Fakkeltogene når ikke utenfor EUBs dekningsområde, derfor mener vi vår strategi var bedre. I etterkant kan en si at vi nok hadde for stor forhåpning om møtedelegatenes vilje til å sette seg inn i det de skulle stemme over. Litt stygt sagt, men de som var på LHLs landsmøte hadde nok ikke lest alt vi hadde sendt dem, og kanskje ikke de 200 sidene LHL hadde sendt dem, heller. Vi fikk ikke gjennomslag i riksmedier før litt for seint.

Det siste halve året har sjefene i LHL turnert landet og møtt personlig nesten alle som skulle på landsmøtet. Da blir vi veldig små. Den motstanden vi ga var ikke nok til at medlemmene stemte slik vi ville. Hva sitter vi igjen med da? Mye!

 

Da Feiringregjeringa ble oppretta så vi på Lucky Næroset, men nå kan de godt se på oss. Vi har gjort ordentlig politisk arbeid, lobbyvirksomhet og vi har vist at Feiringregjeringa er ei gruppering som er absolutt verdt å ta med i betraktning. Jeg tror Eidsvoll kommune enda en gang har oppdaga oss. Jeg tror at hvis det igjen blir snakk om nedlegging av Feiring skole, så er det nok ikke fakkeltog som møter dem. Kanskje ei ny aksjonsgruppe?

Hvis man ser på hvordan regjeringa har taklet dette i forhold til hvordan Eidsvoll kommune har takla det, så skal vi være fornøyde. Vi har slagkraft, vi kan samle oss og kan mye lettere redde skolen enn Feiringklinikken. Håper at dette føltes litt optimistisk!

Applaus.

Siden jeg har stått midt i dette, kan jeg svare på spørsmål, hvis det er noe.

 

Bjørg Bratvold: Jeg har lyst til å si takk til Feiringregjeringa for det arbeidet dere har lagt ned for å forhindre dette her. Jeg snakker for et lite mindretall av landsmøtedelegatene, men vi er

mange som mener dette er galematias, de kommer bare ikke til orde. Det dere har sendt rundt til alle lokallaga var kjempefint. Når man begynner med propaganda, er det utrolig hva folk biter på av argumenter. Tenker på Frode Jahren og co som har stått på for at 44.000 medlemmer i pasientorganisasjonen skal stemme ja. I Akershus fylkes LHL stemte vi forslaget ned i mars. 4500 medlemmer – enstemmig vedtak! Og så opplever vi at så fort årsmøtet vårt var ferdig, og resultatet av årsmøtevedtaket ble kjent, begynte pr-folka i LHL å reise rundt til alle lokallagene i Akershus og predike for saken sin. Og da landsmøtet 5. oktober kom, vi har 16 lokallag i Akershus, da hadde 6 lokallag bitt på propagandaen, de andre 10 stemte nei.

Jeg håper det du sier, Svendby, stemmer. Må ikke miste håpet om at det LHL har funnet på går i vasken!

Applaus.

 

John Retterås, fra Bygdelista i Eidsvoll: Jeg har vært engasjert i at Feiringklinikken skal bestå. 14 dager før vedtaket 5. oktober sendte jeg leserinnlegg til begge lokalavisene. Det kom inn i RB, men ikke i EUB. Fikk i mellomtiden delvise svar fra Frode Jahren. Jeg svarte i et nytt innlegg og ba RB ta det inn før møtet 5. oktober – det gjorde de. Men heller ikke nå noen ting i EUB. Neste gang er det med andre ord ikke sikkert det kommer reportasje om fakkeltog heller i EUB! Jeg sa opp abonnementet. For ikke lenge siden kom medlemsblad med tiggergiro fra LHL. Kanskje kommer det nytt leserinnlegg fra meg om forkastelig oppførsel fra LHL. Og jeg skal ta det opp med ordføreren, det med kommunens manglende tiltak, for dette handler om 250 arbeidsplasser i Eidsvoll kommune!

 

Hedvig Bjørnstad: Ble det noen gang tilbudt å bygge ny Glittreklinikk i Feiring?

Vidar Svendby: Ja, det er tatt opp med Frode Jahren og det avviste han som helt uaktuelt.

 

PAUSE

 

Mette K. Limbodal: Vi har et forslag på vedtektsendringer. Det er å legge Feiringtinget til starten på året i stedet for i november. Det er fordi vi nå er registrert i Brønnøysund for å kunne søke om midler, og det er kommunens ønske at regnskapet følger kalenderåret.

Forslaget er 3. søndag i januar i stedet for første søndag i november. Er det innsigelser på det? Skal vi stemme over det?

Vedtatt ved akklamasjon.

 

Økonomi

Finansminister Per Otto Flesvik:

Økonomien i året som er gått. Revisjon er foretatt av Nils-Einar Berger og Kåre Limbodal. Sum utgifter ca 41.000 kroner

Kjell Arne Melby: Jeg synes Eidsvoll kommune burde dekke de utgiftene Feiringregjeringa har hatt i forbindelse med LHL og Feiringklinikken-saken. Politikerne som var her i Feiring på møte sa de skulle gjøre «alt de kunne» for å beholde Feiringklinikken i Feiring. Da kan de betale.

Applaus.

Per Otto: Så er det Fløygir. Årets resultat på minus 351.000 ser veldig negativt ut, men dette er penger som var i pluss, som ble samlet inn i fjor og er brukt i år. Egenkapitalen er nå på 22.600 kroner. Tore Bjørnstad, Kai Melby og Knut Grønvold har stått for det som har skjedd, og det er synbare resultater.

Applaus.

Irene Bjørndal: En kommentar: 135.000 kroner kom også inn fra Eidsvoll kommune, i tillegg til det som ble samlet inn.

Hans Ekornholmen: Lyst til å gi en honnør til dem som har gjort alt det som har gitt Fløygir et løft. Stor honnør til de som har stått i spissen for dette, det er vårt andre hjem.

Applaus.

Hanne Jevnaker: Jeg var på en fest her i går kveld, der mange musikere kom med ønsket om å beholde scena sånn den er nå (med ca 1 meter utbygg på grunn av den kommende teaterforestillingen «Ungen»)

Per Otto: Tilbakemeldinger fra Seniordans-besøkende sentralt som synes dansegulvet er makeløst.

Applaus.

 

Per Otto gir ordet til Kai Melby for mer om Fløygir.

Kai Melby (driftsstyret for Fløygir):

Det er gjort investeringer på 320.000 (direkte utgifter) i det siste. Oppvaskmaskin, hele gangen, gulvet i storsalen, det elektriske anlegget… det er et under at det itte har brønni opp for lenge sea! Nå er det nytt, moderne utstyr i anlegget, og vi har hatt kontroll i etterkant. Det siste er plassen ute. Langvarig diskusjon om hvordan det skulle se ut, men nå er det Trond Erik Melby for OMA som har gjort det fine arbeidet, drenert foran døra, satt inn skraperist som ikke drar inn møkk. Stor takk til Ole Martin Almeli som tok regninga for det.

Applaus.

I dette huset blir man aldri ferdig. Noen gonger gjør vi det fint, og så gjør vi alt vi kan for å rive det ned, og det har tydeligvis etterkommera våre lært… Nødutgangen bakerst i storsalen må ordnes opp, samme med trappa opp i andre etasje.

Driftsforma og eierskapet er en utfordring vi må gjøre noe med. Økonomi er styrende for hva vi får gjort og hvordan vi kan bruke huset. Vi trenger en ny organisering, revitalisering av ungdomslaget, slik at vi kan få tilskuddsmuligheter fra fylkeskommune og kommune, ellers må vi drive med innsamlinger på alt. Det er ikke riktig at all vår kulturinnsats skal gå til drift av huset. Håper vi kan få en dialog med de foreldrene i den generasjonen som har unger, så vi kan få flere yngre inn og få ungdomslaget opp og stå. Tror ikke det er noen annen eierform som er hensiktsmessig. Lagsdrifta har vært nedprioritert og dermed har man ikke vært i posisjon til å søke om penger.

Hvordan vi skal gjøre dette? Åpen for ideer. Det er mye jobb for å holde dette i gang. Vi skal nok klare det, men det er en utfordring for oss, som har så mye aktiviteter. Vi er den eneste kretsen i Eidsvoll kommunen som drifter et slikt forsamlingslokale på egenhånd. Andre bygg og drift andre steder er inne på kommunebudsjettet.

Kuriositet: gjennomsnittsalderen på de som la gulvet her i høst var 73 år. Det er sånt som gjør at det er mulig å drive, det er hyggelig.

Applaus.

Det er en del aktivitet som egentlig har røtter i andre foreninger enn regjeringa, og som krysser f eks Fløygir og idrettslaget; vi har nå laget ei turgruppe som kan komme og drikke kaffe på Fløygir hver torsdag formiddag. Vi er heldige som har dette huset. Spørsmål?

Vidar Svendby: Eidsvoll kommune eier Kommunelokalet, som de skal selge. Det er vedtatt at salgssummen skal gå til Fløygir. Hvis man samtidig kan få kommunen til å ta drifta av Fløygir, så har de også ett problem mindre.

Kai: Vi prøvde jo det for et par år siden, Leif.

Leif Melby: Ja, vi fikk én kommentar på det – de lurte på hvor dumme vi var oppi her…

Hans Ekornholmen: Vedtaket om salg av kommunelokalet ble gjort i 2003, så det går ikke så raskt i Eidsvoll kommune.

Kai Melby: Det kan virke som de gjerne vil at det skal forfalle, så de bare kan rive det ned og bli kvitt det.

 

Mette K. Limbodal: Handlingsplan og prioriterte oppgaver i 2014.

 

Denne blir sendt videre til den nye regjeringa. Dette er noen av mange punkter:

– opprettholde god kontakt med politikeren

– samarbeide med Feiring skole og være vaktbikkje for opprettholdelse

– bedre skilting fra E6 mot Feiring

– markedsføre aktiviteter i bygda

– frammøte ved visninger

– videreføre fadderordning

– Feiringkalender 2014

– innflytterfest

– brev og kalender til utflytta 25

– julemarked

– trafikksikkerhet

– markering av Feiring sentrum

– rydde mer kratt langs vegen

– fester, temakvelder,

– dialog med LHL om framtidig bruk av Feiringklinikken

– be Eidsvoll kommune om en tydelig avklaring om kommunelokalet og aldershjemmet

 

Valgkomiteens leder Tanja Brodshaug Halvorsen:

De andre i komiteen har vært Kai Melby og Torbjørn Ellingsen

Feiringministeren er på valg hvert år

De andre ministrene sitter to år (halvparten byttes ut hvert år)

Valgkomiteen sitter i tre år (en går ut hvert år)

 

Jeg lister opp våre forslag,

Mette K. Limbodal har sagt seg villig til å ta et år til. Det er vi glad for – selv om hun er på valg.

Forslag?

Applaus – taktfast

 

Visefeiringminister velges ikke for kommende periode. Den innførte vi i fjor, fordi vi hadde problemer med å skaffe minister. I år er det ikke ønske/behov for denne.

Sekretær for Feiringministeren – forslag Anne Kari Røise. Forslag?

Applaus

 

Oppvekstdepartement:

Oppvekstminister: Eirin Skaalerud Leontin

Arbeidsgruppe:

Nina Stefferud

Marte Myrvang Andersen

Knut Harald Flesvik – ny

Ulrike Harreuter – ny

Anett Dokken – ny

 

Næringsdepartement

Næringsminister: Lars Skaansar

Arbeidsgruppe:

Irene Engjom

Tor Henning Flesvik

Mali Sletner

Ole Martin Langløkken

David Bjørnstad – ny

 

PR-departement

PR-minister: Ketil Blinge

Arbeidsgruppe:

Lisa Brodshaug

Anne Ekornholmen

Kjell-Ola Dahl

Bård Holtet Aasen

Jøran Kristensen – ny

 

Kulturdepartement

Kulturminister: Anne Lena Ekström

Arbeidsgruppe:

Hans Ekornholmen

Liv Solberg

Lise Anette Brodshaug

Kurt Skage

Tore Bjørnstad – Fløygir

Åse Karin Nerbø – ny

Marit Årthun Melby – ny

Randi Holmelid – ny

Manuela Kuhn – ny

 

Det har, som dere ser, vært et ønske om forsterkning av kulturdepartementet, pga to som jobber turnus og en, Tore, som bare formelt er del av gruppa, men som jobber dedikert med Fløygir.

 

Finansminister: Per Otto Flesvik

Medarbeider: Sverre Limbodal

 

Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal

 

Valgkomité: Torbjørn Ellingsen

Kai Melby

Jette Stigersand – ny

 

Kjell Ola: Noen ministre går av og noen går ut av arbeidsgruppene. Vi vil prise deres innsats, kom fram og få en påskjønnelse. Vi sier tusen takk for innsatsen og håper dere ikke forsmår den lille gaven: Tanja B. Halvorsen (valgkomiteen), Olav Granberg (visefeiringminister),

Irene Bjørndal (sekretær for Feiringminister), Lisa Brodshaug (for arbeid med nettsida) og Torbjørn Ellingsen (for arbeidet med Bevar Feiringklinikken i Feiring).

 

Da er faktisk Feiringtinget over!

 

Vidar Svendby: En siste kommentar til handlingsplanen Mette K. Limbodal la fram! Vi må tru på det vi sier; i handlingsprogrammet må det stå at regjeringa vil ha dialog med LHL om framtidig drift av Feiringklinikken. Det er ikke gitt at den forsvinner fra bygda, og vi må fortsatt jobbe for å legge til rette for at den skal bli.

Applaus.

 

 

 

 

 

Anne Ekornholmen

Referent

 

 

 

 

 

 

Tanja Brodshaug Halvorsen Hans Ekornholmen

Møtedeltaker Møtedeltaker