Det blir ikke zumba søndag 17. november, men timen flyttes til 15.desember. To av de resterende zumbatimene for i år, har endret tidspunkt.
Tidspunktene for zumba før jul er dermed:
1.desember kl 15.00-16.30 NB! merk tidspunkt
8.desember: kl 10.00-11.30
15.desember kl 15.00-16.30 NB! merk tidspunkt
Det er fortsatt mulig å betale pr. gang – kr 100 for halvannen time med moro og svetting!