For de fleste er nok fiskesesongen over, men noen entusiaster holder på året rundt. Finn Erstad og Steinar Høibakk tok opp fiskegarn 1.desember, og som vi ser på bildet; brukbar fangst med noen store fjordsåbbor.

fiskegarn
Brukbar fangst. Fjordåbbor til høyre.