Mange husstander i Feiring har i dag opplevd ustabil vanntilførsel. Dette skyldes at det er en lekkasje på hovedvannledningen i Flesviklia. Entreprenører jobber med saken, men det er uvisst når skaden vil være utbedret.