Kjære sambygdinger og andre venner av Feiring!

Vi har lagt bak oss nok et aktivt år, i Feiringregjeringa så vel som i bygda som helhet. Lag og foreninger holder høyt tempo, og det har vært mange arrangementer å delta på.  Ildsjeler jobber utrettelig – ved Lysthuset og i Trøllkjerka, i lysløypa, i ballbingen, på teaterscena, i kjerka, på fredagsklubben og i møterom over hele bygda. Vi er heldige å bo i ei aktiv bygd med et tilbud som favner bredt.

Bruken av forsamlingshuset vårt, Fløygir, sier noe om det høye aktivitetsnivået. I 2013 er det registrert 220 dager med aktivitet/utleie på huset. Det er lagt ned et betydelig arbeid med vedlikehold og oppussing av lokalet. Dette skjer takket være stor dugnadsinnsats, både med å skaffe penger til huset, og å gjøre de praktiske jobbene som trengs for å holde det i stand.

I 2013 kjempet Feiringregjeringa en av sine hittil største og viktigste kamper, nemlig kampen for å beholde Feiringklinikken i Feiring. Gjennom ei aksjonsgruppe, nettside, leserinnlegg, møtevirksomhet og brev, forsøkte vi i det lengste å få LHL til å forstå at det er uklokt å flytte virksomheten fra Feiring til Gardermoen. I oktober vedtok landsmøtet å gå for bygging av et storsykehus, og dermed en nedleggelse av Feiringklinikken. Det gjenstår å se om LHLs planer lar seg realisere, men vi har uansett vært klare på at dette ikke vil bety en nedleggelse av bygda. Til det er vi for sterke! Vi skal fortsette å vokse og blomstre. Vi skal fortsatt være et attraktivt sted å bo, jobbe og leve.

Bygda opplever vekst i folketallet – vi er nå ca 940 innbyggere. Vi minner om at det ikke er mer enn et drøyt år siden vi feiret 900 innbyggere! Skal vi kunne sikte mot 1000, må vi sørge for at det blir flere boliger og tomter tilgjengelig. Vi vet at mange som ikke bor i bygda, vurderer Feiring som sitt bosted. I 2014 vil vi gjøre en jobb for å kartlegge denne interessen, slik at vi kan få et bilde av hva som trengs for at flere kan flytte hit og bli boende.

En god nærskole er en forutsetning for at folk vil bosette seg i distriktet. Her i Feiring lever skolen og bygda i symbiose. Dette er en berikelse for elevenes læring så vel som for bygda. Vi vil jobbe for at Feiring skole fredes og slipper å leve i usikkerhet om framtida. Vi tillater ikke flere tomme bygg. Vi vil stå på for at kommunen finner meningsfull aktivitet i kommunelokalet og det nedlagte aldershjemmet.

2014 er et år for de runde tall. 200-årsjubileet for Grunnloven vil sette sitt preg på Eidsvoll, som vi er en del av. 1.januar 2014 er det 50 år siden Feiring ble innlemmet i Eidsvoll kommune. Feiringregjeringas oppgave er ikke å reversere denne hendelsen. Tvert i mot ønsker vi å være en ressurs inn mot Eidsvoll kommune, og jobbe for at det skal være godt å bo her, også i utkanten av kommunen.

Med ønske om et godt nytt år!

Mette Kjelland Limbodal
Feiringminister

IMG_4120
Feiringminister Mette Kjelland Limbodal