Feiring IL holder for tiden på med en oppdatering av sitt medlemsregister. De ber medlemmer om å fyllet ut dette skjemaet, med adresser, telefonnummer, fødselsdatoer. Gir du F.I.L din e-postadresse kan du motta faktura for medlemskap på e-post og du unngår da et gebyr på kr. 50,- for papirfaktura, og kommunikasjonen mellom idrettslaget og medlemmene blir mer effektiv.