Feiring jernverks venner avholder årsmøte på Fløygir 27. januar kl 1900. I første del av møtet holder historiker Torleif Hamre (bildet) foredrag om «Mirakelåret 1814». Det blir årsmøtesaker og valg, og en presentasjon av foreningens aktiviteter i jubileumsåret.
Servering av kaffe og hjemmebakt kringle. Alle er hjertelig velkommen!

torleif_hamre
Historiker og konservator ved Eidsvoll 1814 kommer til Fløygir 27.januar. Foto: www.eidsvoll1814.no