Som et ledd i å synliggjøre Eidsvoll under Grunnlovsjubileet, har flere lokale aktører gått sammen om en forening og et nettsted kalt Grunnlovsvegen.

Formålet med foreningen er å etablere samarbeid mellom kommersielle og ikke-kommersielle kulturaktører, reiselivsaktører og lokalt næringsliv i Eidsvoll kommune. På nettsida finner du oversikt over arrangementer, kulturelle severdigheter, aktiviteter for barn, museer, gallerier, gårdsbutikker, handelssteder, spisesteder m.m. i området. Her kan du også melde inn arrangementer i regi av din lokale forening, så kommer arrangementet med i kalenderen http://www.grunnlovsvegen.no/aktiviteter/. Send en e-post til post@grunnlovsvegen.no med tid og sted for arrangementet.

Besøk Grunnlovsvegen.no her:

sundet