Det avholdes årsmøte i Feiring Motorklubb på Feiring skole 5.mars 2014 kl 18:00. Frist for innlevering av saker til behandling

er onsdag 19.februar 2014. Saker meldes til Heidi Aasen tlf 41335558 eller per e-post heiaasen@hotmail.com.

feiringmotorklubb_logo
Feiring motorklubbs logo er laget av Bård Holtet Aasen