Tenker du på å søke barnehageplass? Hoppensprett Feiring har ledige plasser både på småbarns- og storebarnsbasen. Nå ønsker barnehagen velkommen til åpen dag onsdag 19.februar kl. 10-14. -Da kan du komme for å se hvordan vi har det, sier styrer Åse Nafstad Ruud, som oppfordrer til å ta med utetøy. I Hoppensprett Feiring står nemlig aktiv utelek høyt på agendaen.

Hoppensprett Feiring er en privat barnehage som for tida har 57 barn fordelt på to avdelinger (småbarn 0-3 og storebarn 3-6). Hoppensprett sin visjon er: Lek deg klok – lev i bevegelse – lær deg klok. Hoppensprett Feiring har fokus på lek og språk og arbeider med Stephen Coveys «7 gode vaner».

Barnehagen
Hoppensprett Feiring ligger idyllisk til med utsikt over Mjøsa

Les mer om Hoppensprett her.

Feiring aktivitetsbarnehage drives som en basebarnehage med en storbarns – og en småbarnsavdeling. De eldste barna tilbys et eget skolerettet opplegg. Barnehagen legger stor vekt på fysisk aktivitet og utfoldelse. Innendørs er det et godt utstyrt aktivitetsrom, ute er det sykkelbane, klatrevegg og store arealer å leke på.

Hoppensprett Feiring tilbyr blant annet:

  • Varm lunsj hver dag
  • Aktiviteter hver dag relatert til tema i årsplan
  • Egen gymsal
  • Utetid hver dag, min. 1 turdag pr. uke
  • Unike turmuligheter
  • Egen gapahuk, lavvo og tilgang til svømmehall og riding
  • Åpningstider 06:45-17.00

-Dere er hjertelig velkommen til å besøke oss for å se hvordan vi har det, sier styrer Åse Nafstad Ruud, som kan nås på e-post aase@hoppensprett.no, telefon 63956800/41426517

barnehagen
I Hoppensprett Feiring står fysisk aktivitet i sentrum.
barnehagen_gymsal
Barnehagen har en godt utstyrt gymsal