Ungdomslaget har ligget brakk en stund, men Fløygir brukes som aldri før og det er mange aktive ungdommer i bygda. Morten Haugli, i samarbeid med ungdommen, tar nå initiativ til å avholde årsmøte slik at det blir valgt et styre og driften kan fortsette. -Det er ungdomslaget som eier Fløygir, og det er viktig rent formelt å ha styre og stell i orden, ikke minst for å kunne søke tilskudd til driften, sier Morten. -Dessuten er Feiring ungdomslag medlem i Frilynt og det er mange fordeler gjennom dette medlemsskapet som ingen benytter seg av. De har derfor invitert en representant fra Frilynt Norge til å komme på årsmøtet for å fortelle litt om paraplyorganisasjonen som organiserer ungdomslag, teater – og kulturgrupper.

Årsmøtet avholdes på Fløygir 25.februar kl. 18.30.

Kjell-Arne Melby kommer for å fortelle litt om historien til Feiring ungdomslag. May Limbodal sørger for bevertning.

Alle ungdommer i bygda oppfordres til å møte opp. Ungdomslaget er også avhengig av å ha noen voksne med på laget. -Møt opp og vis at ungdommen i bygda betyr noe for oss, oppfordrer Morten.

Fløygir eies av Feiring ungdomslag. Driftsansvaret ble overlatt til Feiringregjeringa i 2010.