Førstkommende søndag, 25.februar, markeres grunnlovsjubileet i Hurdal kirke, og dette er en markering som også angår Feiring. Derfor er feiringer spesielt invitert.

I 1814 hadde Feiring prest sammen med Hurdal, og Feiring var anneks til Hurdal sogn den gangen. Nå på søndag er det 200 år siden Hurdal og Feiring valgte to valgmenn som igjen skulle være med på valg av utsendinger fra Akershus amt til grunnslovsforsamlingen på Eidsvoll. De to som ble valgt var Niels Larsen Svendbye fra Feiring og Frederich Wexels fra Hurdal.

Etter festgudstjenesten som begynner kl. 11.00 søndag, skal Hurdals ordfører Runar Bålsrud avduke et jubileumsskilt som viser at Hurdal kirke var valgkirke i 1814. Jubileumsskiltet er en gave til kirken fra Riksantikvaren. I forbindelse med markeringen blir det lest en jubileumsprolog av Edvard Hoem. Det blir korsang og gudstjenesten har elementer fra de siste 200 år.
I innberetningen som ble sendt prins Christian Fredrik etter valget, heter det bl. a:
«Efter den denne høitidelige Forsamling var til Ende, blev af den tilstædeværende Almue valgt: Frederich Wexels, Administrator og Med-forpagter af de Norske Glas-Werker boende i Hurdahls Sogn, og Niels Larsen Svendbye, Gaardeier i Feirings Anex hvilke tvende Mænd herved gives Fuldmagt til at Møde den Tiid og det Sted som af Amtet nærmere vorder bestemt, for da i Forening med de øvrige Amtets Menigheders afsendte, at vælge tre af Amtets mest oplyste Mænd, at møte i Eidsvold den 10de April førstkommende».
Denne innberetningen var underskrevet av i alt 14 menn, alle fra Hurdal, unntatt Hans Henrik Gerhard Klouman som var forvalter ved Feiring jernverk. Mye kan tyde på at ingen andre feiringer var til stede ved valget. Niels Larsen Svendbye som ble valgt til valgmann fra Feiring har ikke skrevet under, og det er mulig at han ikke var til stede ved valget.
Den som vil lese mer om  denne historiske begivenheten kan slå opp på side 128 i bind I av Feirings historie.
Hurdal kirke