Feiring jeger- og fiskerforening starter jegerprøvekurs på Feiring skole mandag 24.februar kl 18.00 . Du må være født i år 2000 eller senere for å ta kurset. Kursavgift kr. 1200,- .
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med leder av FJFF på teleofn 98015 351.