I forrige uke fikk de 28 elevene ved ungdomstrinnet ved Feiring skole oppleve et par skoledager utenom det vanlige. Da var det framtidsverksted som sto på timeplanen, og hele klasserommet ble flyttet til et konferanserom på Feiringklinikken.

-Framtidsverksted er en spennende måte å ta tak i problemer, utforske dem og komme opp med løsninger, forteller rektor Vibeke Melby. Sammen med assisterende rektor Hanne Jevnaker ledet hun elevene gjennom to dager med et verksted helt uten spiker og hammer. Tanker, ønsker og visjoner er nemlig de viktigste byggematerialene i et framtidsverksted. -Vi vil vise elevene at de har mulighet til å bli hørt, til å endre sin egen hverdag og styre i retning av en utopi, sier Vibeke. Det er første gang de to prøver ut metoden på en så ung gruppe, og synes det er kjempespennende. -Dette blir også en måte å undervise i demokrati, og sånn sett passer dette bra inn i Grunnlovsjubileet, forteller de.

Aller først var alle blitt enige om en framtidsvisjon: «Ungdomstrinnet ved Feiring skole er verdens beste!». Hva må vi gjøre for å komme oss dit? I tråd med framtidsverkstedets framgangsmåte, ble elevene tatt med gjennom tre faser: Kritikkfasen, utopifasen og virkeliggjøringsfasen.

Første dag ble elevene bedt om å komme opp med «all gørra», som Hanne beskriver det. Og som folk flest, har også ungdommer mye å sette fingeren på: For mye lekser, for lite svømmeundervisning, for små klasserom, problemer med aldersblandede klasser og for strenge sofa-regler, var blant dem. Deretter delte elevene seg i grupper etter tema for å diskutere hvordan man kunne klare å komme nærmere en utopi, eller en drøm.

-Det er lett å avfeie ungdommen med at problemene de beskriver er bagateller eller basert på misforståelser, men utgangspunktet her er at det elevene oppfatter som et problem, er et problem, og de må finne løsninger på det sjøl, sier Vibeke.

-Det var morsomt å komme seg ut av skolen og lære i andre omgivelser, sier Sindre Hjell (8.trinn). Emma Damstuen (9.trinn) synes det er bra at elevene får mulighet til å si hva de mener og at de kan være med på å gjøre skolen bedre.

Etter to dager med framtidsverksted, er Hanne og Vibeke fornøyd med innsatsen til elevene. -De var veldig flinke til å komme opp med forslag til kreative løsninger på problemene. Nå er det viktig at vi voksne ikke legger dette i en skuff, men jobber videre med ideene og samarbeider med elevene om forbedringer, sier de to.

Tekst: Lisa Brodshaug Foto: Jøran Kristensen

PR-departementet

Undervisning
Det ble to annerledes skoledager for elevene ved u-trinnet da de fikk være med på framtidsverksted.
Skriver-seg-på-gruppe
Alle velger et tema de ønsker å jobbe med.
Gruppe-4-Ingen-lekser
Leksefri skole? - JA, det er mulig, sier denne guttegjengen. -Vi må bare jobbe mer effektivt i timene.
Gruppe-2-Kreative fagdager
Ved hjelp av litt utkledning, kan denne gjengen klare å komme opp med forslag til mer kreative fagdager? F.v: Ragnhild, Mattias, Embrik, Sindri og Rebekka.
Aldersblandede klasser, som praktiseres ved Feiring skole, har sine utfordringer. Det skal denne gjengen dykke ned i. F.v: Kamilla, Marianne, Lillian, Guro og Liv Anita. Foran: Emma.