Her finner du oversikt over kirkelige aktiviteter i 2014.

 

Søndag 9.mars kl. 11:00 –Familiegudstjeneste v/ Terje, Karin og trosopplærer Birgitte

Søndag 30.mars kl. 11:00 – Gudstjeneste

Tirsdag 1.april Kl. 19:00 – Sangkveld

Søndag 13.april kl. 11:00 – Familiegudstjeneste v/ Terje, Karin og trosopplærer Birgitte. Vi feirer palmesøndag med esel og palmer

Torsdag 17.april kl. 17:00 – Skjærtorsdagsuppe på Bedehuset

Søndag 27.april kl. 11:00 – Samtalegudstjeneste

Torsdag 1.mai kl. 11:00 – Arbeidergudstjeneste på Valhall

Søndag 11.mai kl. 11:00 – Gudstjeneste

Lørdag 17.mai kl. 17:00 – Familiegudstjeneste

Søndag 25.mai kl. 11:00 – Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 8.juni kl. 11:00 – Høytidsgudstjeneste

Fredag 20.juni kl. 19:00 – Rockegudstjeneste

Søndag 6.juli kl. 13:00 – Friluftsgudstjeneste ved Mjøssamlingene

Tirsdag 29.juli kl. 18:00 – Olsokmesse

Søndag 3.august – Friluftsgudstjeneste i Jernverket

Søndag 17.august kl. 11:00 – Gudstjeneste