Feiring menighetsråd må kjøpe inn 100 nye salmebøker til kjerka, og håper nå at bygdefolket vil være med å bidra. -Hver salmebok koster 300 kr, så vi trenger å samle inn 30 000 kroner, sier leder av menighetsrådet, Maren Erstad. Hun forteller at om det skulle komme inn mer enn 30 000 kr, vil pengene bli brukt til sang- og musikkprosjekt i menigheten. Hun minner samtidig om at gaver over kr. 500,- gir skattefradrag, og ber givere sette personnummer på innbetalingen slik at skattefradraget kan registreres.

Det er årsmøte i menighetsrådet på Bedehuset torsdag 6. mars kl 18.00 Enkel bevertning. Det vil bli lagt et eksemplar av årsmeldingen på Coop.

Feiring Menighetsråd 2013-2015 Her er det nye Menighetsrådet som konstituerte seg 01.11. 2013. Kine Volle, Kjellrun Wollvik og Knut Magne Torgunrud ble valg inn i rådet, sammen med Kari H. Flesvik som fast møtende vara. Resten av rådet er Åshild Flatmo, Kåre Limbodal, Maren Erstad og sjølsagt presten.