ungdomslaget2

30 personer møtte opp da Feiring ungdomslag avholdt årsmøte. Nytt styre ble valgt. Lene Langgård ble valgt til leder, og med seg i styret har hun en god blanding av unge og voksne krefter som er klare for å få laget opp og stå. Kjell-Arne Melby holdt foredrag om lagets over 100 år lange historie, og Frode Rismyhr fra Frilynt Norge fortalte om fordelene ved å være tilsluttet en paraplyorganisasjon.

Feiring ungdomslag eier forsamlingshuset Fløygir og har alle muligheter for å drive ulike aktiviteter under eget tak. De siste årene har Feiringregjeringa hatt driftsansvaret for huset, som er rustet opp ved hjelp av dugnader og lokal kronerulling. Det blir nå opp til det nye styret å bestemme regler for utleie og sørge for inntekter til driften av det 92 år gamle huset. Det mangler ikke på aktivitet på huset: I 2013 var det registrert over 200 små og store arrangementer, som spenner fra seniordans, årsmøter og gammeldans, til teaterøvinger, fritidsklubb, matfestival, konserter og private arrangementer som bryllup og konfirmasjon.

Vi ønsker det nye styret lykke til!

Det nyvalgte styre i FUL: f.v Kennet Jakobsen, Torstein Bjørndal, Karoline Tokstad Bakken, leder Lene Langgård, Morten Haugli. Ulrikke Vibe var ikke til stede på bildet.