Feiringregjeringa jobber for at flere skal velge Feiring som sitt bosted. I 2014 vil PR-departementet gjøre en jobb med å kartlegge interessen for å flytte til Feiring. -Vi vet at mange som ikke bor her følger med på boligmarkedet i bygda, og ønsker å finne ut mer om hvem de er og hva de eventuelt er på utkikk etter, sier PR-minister Ketil A.Blinge. For tida er det få hus til salgs. Det finnes noen tomter i Holhagan, og det er også åpnet for noe spredt bebyggelse i Bamrudveien. -Skal vi kunne selge inn Feiring som et attraktivt bosted, må vi sørge for å tilby tomter og boliger, sier Blinge.

PR-departementet gjennomfører nå en uformell undersøkelse via Facebook hvor vi oppfordrer publikum til å svare på hva slags boform de er interessert i hvis de vurderer Feiring som bosted. -Dette vil gi oss en pekepinn på hvordan vi skal jobbe med tilrettelegging for økt innflytting framover, sier PR-minister Kjetil Blinge.

Svar på spørsmål om ønsket boform her! (Du må være innlogget på Facebook)

Lettsolgte boliger i Feiring

Line Jorung i Aktiv Eiendom har hatt 80 prosent av boligensalgene i Feiring det siste året. -Det er få boliger til salgs i Feiring, og min erfaring er at objektene blir solgt raskt. Jeg har solgt det meste på første visning, et par tilfeller også før objektene er lagt ut for salg, sier hun. -I fjor hadde jeg 20 interessenter på et hus, men det var nok et spesielt tilfelle. Som regel kommer det ikke så mange på visning, men de som kommer er svært interessert, sier hun. Hun har i dag 3 konkrete interessenter på liste. For tiden er det kun Hasselbakken som ligger ute for salg i Feiring. Det er Jorung som har ansvaret også for dette salget. Hun har hatt flere interessenter og er svært optimistisk i forhold til et salg, også her.

Eiendomsmegler Line Jorung i Aktiv Eiendom.

Hvem ønsker å bo i Feiring?

Feiringregjeringa har i sitt arbeid siden oppstarten i 2005 rettet seg spesielt mot utflyttede feringer i etableringsfasen. Mye tyder på at vi har lykkes med arbeidet vårt. Under siste telling var vi 940 feringer, ca 100 flere enn i 2009. Blant disse er det både flere tilbakevendte feringer, men også folk som ikke i utgangspunktet har tilknytning til bygda. -Vi synes det er interessant å «forske» på hvem det er som kan ha interesse av å flytte hit, sier PR-minister Blinge. Er det byfolk med en drøm om det gode liv på landet? Er det utflytta feringer med ønske om å bo nærmere familien? Kunstnere?

For en stund siden meldte NRK at stadig flere kunstnere snur ryggen til storbyen og velger å flytte til småsteder og mindre byer. Fra 2010 til våren 2013 har Oslo hatt en tilbakegang i bosatte kunstnere på 2,4 prosent. Tilbakegangen i Bergen er 3 prosent, og dette til tross for at antallet kunstnere totalt har økt. Det er tall fra Telemarksforskning og medlemslister i ti norske kunstnerorganisasjoner som viser denne markante endringen i bosettingsmønsteret.

Danseren Ella Fiskum har slått seg ned på Eina og er ikke enig i at de ved å bosette seg på Toten er langt unna der det skjer. – Bare en time til Gardermoen og halvannen til Oslo er ikke noe å klage over, sier hun til NRK.

-Dette er ikke minst interessant for Feiring, som nettopp er et slikt lite, men absolutt sentralt sted, som kunne være aktuelt for slike tilflyttere, sier Anne Ekornholmen i PR-departementet i Feiringregjeringa. NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes tror stadig flere kunstnere ser fordelen med å bo landlig og sentralt: – Noen av de viktigste arbeidsgiverne for kunstnere i Norge er den Kulturelle skolesekken og Rikskonsertene, så da trenger man ikke å bo i en by for å finne arbeid, sier hun.

Går du med tanker om å flytte på landet? Kan Feiring være et aktuelt bosted for deg? Vi hører gjerne fra deg! Send en e-post til PR-departementet på e-post info@feiring.info

Les mer:

Vi er blitt 900 innbyggere!

-Feiring fyller kriteriene

Småbrukdrømmen ble virkelighet

Fløtter hemmatt

Lever kreativt i Feiring

Ønskes velkommen til bygda

Fra Boston via Madrid til Feiring

Ros til Feiring

 

Flytte til Feiring?

Mjøsutsikt: Det er ledige tomter i Holhagan sentralt i Feiring.