Feiring motorklubb er klubben for deg som liker alt som durer. Nå er det tid for årsmøte, det skjer på Feiring skole onsdag 5. mars kl. 18.00. Medlemmer oppfordres til å stille på årsmøtet, og andre som er nysgjerrige kan også gjerne komme. Det vil bli vist en film viser hva motorsporten trial går ut på. Det blir også presentasjon av de nye nettsidene.

Enkel servering.

Ved spørsmål eller saker til årsmøtet, kontakt Jan-Erik Hanestad (90665666) eller Heidi Aasen (41335558).

Feiring Motorklubb oppfordrer også alle medlemmer og andre interesserte til å følge dem på Facebook. Her får du informasjon om det som skjer i klubben.

 

Dagsorden/Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Foreta følgende valg:

a) Leder

b) 4 styremedlemmer

c) 2 revisorer 

 Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

 

  • Bård Holtet Aasen, Feiring
  • Stein Elgaaen Kvarnstrøm, Feiring
  • Amund Bråtån, Feiring
  • Jan Hansen, Skreia
  • Heidi Aasen, Feiring

 

trial
Trial: To ganger Norgesmester Thomas Tandberg hadde gjesteopptreden under Moro ved Mjøsa. Her får Einar Tosterud se sykkelen fra undersida.