Feiring jernverks venner holder Lysthuset åpent for turgåere tre søndager framover: 9.mars, 23.mars og 6.april, kl. 11-15. Salg av kaffe og solbærtoddy. Det er oppkjørt scooterløype fra Vangen, så det er mulig å komme på ski. Velkommen!

Foto: EUB