Siden 2008 har Feiring fått over 100 nye innbyggere. Feiringregjeringa er opptatt av at disse skal føle seg velkommen og finne seg til rette i bygda. For tredje gang arrangerer vi derfor innflytterkafé på Fløygir!

Dette skjer søndag 23.mars kl. 17.00-19.00.

De som har flyttet til Feiring siden forrige innflyttersamling (september 2011) vil få spesiell invitasjon. Andre er også hjertelig velkommen, både de som fortsatt føler seg nyinnflyttet etter å ha bodd her en stund, og de som har bodd her lenge.

Arrangementet er et samarbeid mellom kulturdepartementet og PR-departementet i Feiringregjeringa.

-Vi ønsker å vise fram det bygda har å by på av tjenester og aktivitetstilbud, forteller kulturminister Anne-Lena Ekström . -Arrangementet blir derfor lagt opp som et «myldretorg», hvor de besøkende kan rusle mellom boder av lag, foreninger og næringsdrivende. Det blir også kafébord hvor folk kan sitte ned og spise og prate sammen.

Anne-Lena understreker at det viktigste innholdet i bodene er menneskene som står der. Denne ettermiddagen skal samtalen stå i fokus.  -Med myldretorget ønsker vi å vise fram noe av det som finnes av tjenester og aktiviteter i bygda, og samtidig gi folk mulighet til å bli kjent med hverandre, både de som er nye her og de som har bodd her en stund, sier Anne-Lena. -Vi inviterer derfor bredt og ønsker alle feringer velkommen til en hyggelig søndag ettermiddag på Fløygir!

Vi byr på:

  • «myldretorg»
  • bevertning
  • bildepresentasjon av Feiring
  • tegnebord for unger
  • underholdning

Er du næringsdrivende med base i Feiring?

Bli med og vis fram virksomheten din! Liten eller stor, tjeneste eller vare – spiller ingen rolle – Her kan du utvide kundekretsen din og bidra til at bygdefolket i større grad benytter seg av kortreiste varer og lokale tjenester.

Er du leder eller sitter i styret i et lag eller en forening?

Sørg for at foreningen din er representert! Kanskje kan dere verve noen nye medlemmer?

Lag, foreninger og næringsliv melder seg på til kulturminister Anne-Lena Ekström, telefon 95119355, kulturminister@feiring.info innen onsdag 19.mars. Andre besøkende trenger ikke melde seg på.

 

"Jeg trenger rørlegger og elektriker. Finnes det i bygda?"
Sau-og-lam
"Er det mulig å kjøpe mat lokalt i Feiring, direkte fra produsenten?"
Feiring kirke
"Hva finnes av kirkelige aktiviteter i bygda?"
Saxophone
"Jeg spiller et instrument. Finnes det et musikkmiljø i bygda?"
Innflytterfest2
Fra innflyttersamlinga i 2011.