Ettersom stat og kirke har valgt å ikke stå sammen lenger, og kirka blir alene i 2017, går menighetsrådene en ny tid i møte. Feiring menighet er i gang med å forberede seg på dette. – Det er viktig at vi kommer fram til en god strategiplan for hvordan vi skal takle utfordringer og bygge på det som allerede er bra, sier leder i Feiring menighetsråd, Maren Erstad. Hun forteller at Borg Bispedømmeråd har begynt utviklingen av en stor og felles strategiplan for alle menighetene. Feiring menighetsråd ønsker å utvikle en miniutgave av denne, og ønsker innspill fra bygdas innbyggere.  Spørsmål menigheten ønsker innspill på:
  • Hva skal vi ha som visjon og hvilke mål skal vi ha?
  • Hva er viktig for hver og en menigheten?
  • Hva er bra, og hva kan forbedres?
  • Hva kan menighetsrådet bidra med?
  • Hva kan vi drive med/ha fokus på?

-Her er alt lov til og foreslås og ingenting er for dumt, sier Maren, som håper at  de sammen med bygdefolket kan utvikle gode verktøy som kan gjøre menighetsrådet rustet for en ny hverdag. Innspill eller spørsmål? Maren lytter og svarer!

Maren Erstad: erstad92@hotmail.com eller mobil: 48217476