I anledning Grunnlovsjubileet blir det «Grunnlovsfest for Hurdal Sogn og Feiring anneks» 26.april i Hurdal. Det blir et storstilt arrangement i Hurdals nye storstue, Hurdal skole og kultursenter. I den forbindelse er det dannet et prosjektkor som skal framføre sanger under arrangementet. Prosjektkoret består foreløpig av 40 sangere, mange  fra Hurdalskoret, men det er også åpent for andre sangere fra Hurdal og Feiring. De to bygdene er jo historisk knyttet til hverandre, og nå skal altså gode sangkrefter forenes i et prosjektkor som skal øve hver torsdag fram til festforestillingen. Koret dirigeres av Bodil Lotterud og Grete Olsen, musikklærere ved Hurdal verk folkehøgskole.

Turid Espelund Haugen fra Feiring stilte til første øvelse forrige torsdag, og kan rapportere om at hun ble varmt tatt i mot i Hurdal og ble oppfordret til å ta med seg flere feringer. -Reportoaret er ikke spikret enda, men vi har begynt å øve inn litt forskjellig, både Wergeland og «Nu tittar lilla solen inn igjen», forteller Turid, som gjerne vil ha med seg noen sambygdinger over åsen. -Det er visstnok ikke nødvendig med korerfaring, og det er ikke for seint å bli med, sier Turid, som gjerne hører fra deg om du er interessert, på telefon 95076783.