Feiring jeger og fiskerforening avholder årsmøte tirsdag 1.april kl 19.00 på Fløygir. Vanlige årsmøtesaker. Det blir vist en ny jaktfilm fra Feiring av Eirik Gjestvang .
Enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen!