I 10 år har Nina Stensby Bakken holdt Feirings damer i form i gymsalen på Feiringklinikken, med bare noen avbrekk i forbindelse med svangerskap. I perioder har hun delt jobben med Solveig Fagerli, men begrepet «Ninatrimmen» sier sitt om at dama som har fått bygdas damer til å hoppe, svette og pese og åkke seg, har satt spor. For som Nina sier: «Damer! Detta er ikke noe hvilehjem!»

Nå gir hun seg. Ikke med å trene, tvert i mot: Den spreke dama har allerede starta opp som instruktør på Råholts nye treningsstudio, Trento. Men for mandagstreningene i Feiring er det slutt, i hvert fall for ei stønn.

– Det har vært utrolig hyggelig å trene denne gjengen, sier Nina, som er imponert over hvor mange som har vært trofast med i år etter år.  – Mandagstreninga er også en sosial arena, hvor praten og latteren sitter løst.  Det har gjort at dette har vært en veldig takknemlig jobb, sier hun.

Den etterhvert så spreke damegjengen, som på gode dager teller opp til 25 personer, takket Nina av med blomster på hennes siste treningsdag, og ønsket lykke til med nye utfordringer.

Heldigvis lever «Ninatrimmen» videre uten Nina, med Anne Kari Røise og Anett Kittelsen som instruktører.

nina2
Velfortjent blomsterbukett til en mangeårig instruktør!