Til abonnenter hos Damtjern Vannverk A/L: Onsdag 16.april skal det utføres reparasjonsarbeid på hovedvannledningen nedenfor Holen. Det medfører at vannet blir borte en times tid i løpet av dagen (tidspunkt ikke mulig å anslå). Dette gjelder alle husstander som ligger lavere enn Melby. For disse husstandene anbefales det å tappe litt vann så man har litt reserve når arbeidet pågår.