Lørdag 26. april kl.16.00 skal 200-årsjubileet for grunnloven markeres med en festforestilling i Hurdal skole og kultursenter. I 1814 var Hurdal og Feiring felles kirkesogn, og derfor skal dette være en grunnlovsfest for «Hurdal sogn og Feirings anex».

Alle feringer er hjertelig velkommen til grunnlovsfesten, og du bør bestille billett så fort som mulig!

-Tanken bak grunnlovsfesten er selvfølgelig å markere selve jubileet, men vi ønsker også å få fram at mye av det som skjedde på Eidsvoll Verk i 1814 også hadde sitt utspring fra hendelser i Hurdal og Feiring i årene før 1814, sier Hurdal-ordfører Runar Bålsrud, som står i spissen for arrangementet.

Grunnlovskor

I forbindelse med grunnlovsfesten er det dannet et eget Grunnlovskor, som skal underholde. De fleste sangerne kommer fra Hurdalskoret men også noen sangere fra Feiring. Fra Feiring deltar vokalgruppen «Bris», mens Hurdals-pianisten Kjetil Andre Mulelid akkompagnerer koret og spiller egne musikkstykker.

Historiefortelling

Hurdals historieforteller, Arvid Garsjømoen, vil i flere bolker ta for seg opptakten til 1814, datidens levekår, grunnlovsarbeidet og etterspillet etter riksforsamlingen. Hans Ekornholmen har regien for programmet, og spiller rollen som Carsten Anker. Tore Morten vil framføre sokneprest H.C. Moltzaus innberetning til prins Christian Frederik etter valgmøtet i Hurdal kirke 20. februar 1814.

Bestill billetter

Forestillingen begynner altså kl. 16.00, men det kan også bli en ekstraforestilling kl. 19.00. Billetter kan du bestille på servicetorget i Hurdal kommune postmottak@hurdal.kommune.no eller telefon 66 10 66 10. Billettpris kr. 100 ,-