Det er solgt så mange billetter til «Grunnlovsfest for Hurdal og Feiring anex» lørdag 26.april, at det vil bli en ekstraforestilling kl. 19.00. -Vil du få med deg denne varierte forestillingen kan du bare møte opp i døra, melder ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud. Forestillingen kl. 16.00 er utsolgt.

Billettpris kr. 100 ,-

Festforestilling i Hurdal

Lørdag 26. april kl.16.00 skal 200-årsjubileet for grunnloven markeres med en festforestilling i Hurdal skole og kultursenter. I 1814 var Hurdal og Feiring felles kirkesogn, og derfor skal dette være en grunnlovsfest for «Hurdal sogn og Feirings anex».

-Tanken bak grunnlovsfesten er selvfølgelig å markere selve jubileet, men vi ønsker også å få fram at mye av det som skjedde på Eidsvoll Verk i 1814 også hadde sitt utspring fra hendelser i Hurdal og Feiring i årene før 1814, sier Hurdal-ordfører Runar Bålsrud, som står i spissen for arrangementet.

Grunnlovskor

I forbindelse med grunnlovsfesten er det dannet et eget Grunnlovskor, som skal underholde. De fleste sangerne kommer fra Hurdalskoret men også noen sangere fra Feiring. Fra Feiring deltar vokalgruppen «Bris», mens Hurdals-pianisten Kjetil Andre Mulelid akkompagnerer Grunnlovskoret og spiller egne musikkstykker.

bris_slide
Vokalgruppa Bris: Bak f.v Norunn Elise Bamrud, Erik Hoel Skjønhaug, Ole Martin Hagen, Morten F. Haugli, Jan Kristen Brodshaug. Foran f.v: Anne-Brit Soma Reienes, Lisa Brodshaug, Guro Ekornholmen og Marte Myrvang Andersen.

Historiefortelling

Hurdals historieforteller, Arvid Garsjømoen, vil i flere bolker ta for seg opptakten til 1814, datidens levekår, grunnlovsarbeidet og etterspillet etter riksforsamlingen. Hans Ekornholmen har regien for programmet, og spiller rollen som Carsten Anker. Tore Morten vil framføre sokneprest H.C. Moltzaus innberetning til prins Christian Frederik etter valgmøtet i Hurdal kirke 20. februar 1814.