Onsdag 14.mai rundet Gunnar Stenberg fra Feiring 100 år. Så langt vi har klart å finne ut av, er han den første feringen gjennom historien som når denne anselige alderen. Feiringregjeringa ønsket derfor å overrekke en oppmerksomhet på vegne av bygdefolket på den store dagen. Det ble et hyggelig møte mellom Feiringminister Mette K. Limbodal og Gunnar på Pålsejordet, der Gunnar nå bor. Ordfører Einar Madsen var også til stede med gratulasjoner på vegne av Eidsvoll kommune.

Gunnar kan se tilbake på et langt liv som malermester. Han forteller at det har vært mange gode år og at utviklingen som har vært disse årene har vært god. Gunnar takket for oppmerksomheten og sender sine hilsninger tilbake til sambygdingene.

Feiringministeren overbrakte hilsninger fra Gunnars sambygdinger i Feiring.

 

Gunnar Stenberg satte stor pris på besøk av ordfører og Feiringminister.