Mange har sikkert lest i Eidsvoll Ullensaker Blad at ei gruppe fra Feiring ønsker å finne en lokal, privat løsning for Feiring aldershjem.

Gruppa var for en stund siden på formannskapsmøte i kommunen og la fram planene. De fikk positiv respons fra de aller fleste partiene. Ordføreren har vært orientert en stund, og syntes ideen var såpass interessant at han ønsket å stoppe det planlagte salget av eiendommen. På kommunestyremøte i forrige uke ble det flertall for å utsette salget og se på mulighetene for en privat løsning.

Den omtalte «gruppa» består av Irene Engjom, Kjell Arne Melby, Ole Edvard Brodshaug, Kai Melby og Vidar Svendby. Mette Limbodal er invitert med som leder av Feiringregjeringa.

Tomt bygg

Ideen om en privat løsning på aldershjemsaken har dukket opp fordi kommunen har skrinlagt planene om et kommunalt tiltak og klargjort bygget for salg. Bygningen har stått tom siden de siste beboerne ble flyttet til Vilberg i 2008. Et bygg som står tomt, forfaller raskt, men Vidar Svendby mener bygningen fortsatt er solid og egnet til formålet, og at det vil være liv laga å satse på denne typen boliger også i nordbygda. Ut fra tegningene som er laget, ligger det an til å bli omsorgsboliger med selvstendige leiligheter i 1. etg, og mulighet for fellesarealer i tidligere fellesstue og i underetasjen. Denne typen løsning kvalifiserer for lån fra husbanken, som vil bli en viktig brikke i det økonomiske opplegget rundt planene.

Felles løft

Vi ser på dette som et felles løft for å bevare Feiring aldershjem til det det er bygget for, nemlig god eldreomsorg, og inviterer alle som vil til å bli med på dette, sier Vidar.

-Omsorgsboliger i nordbygda vil være gunstig for kommunen fordi det utsetter behovet for institusjonsplass. Betydningen av å få bo i et bofelleskap med trygge rammer, sosialt samvær og aktivitet vil være av verdi for den enkelte, men også gi gevinst for kommuneøkonomien , sier Kai Melby.

Kommunen er pålagt å finne omsorgsboliger til eldre som ikke lenger kan bo hjemme. Leilighetene vil bli fordelt etter kommunens fordelingsprinsipper for omsorgsboliger. Kai mener også det vil være mye å spare for hjemmesykepleien når flere av brukerne er samlet på ett sted. Prosjektgruppa vil ta kontakt med husbanken for avklaring av finansiering og håper på en rask avklaring fra kommunens side.

Det vil arrangere et folkemøte i bygda så fort en del formaliteter er avklart.