Også i år blir det UngKunst under Moro ved Mjøsa. Det er foto som gjelder for mellom-og ungdomstrinn, mens barnetrinnet kan velge hvilken sjanger de ønsker; det være seg foto, tegning, maling, modellering eller andre kunstuttrykk. -I år feirer vi grunnloven 200 år, og vi er alle fortsatt i «1814-modus», derfor blir temaet i år «Eidsvoll», forteller oppvekstminister Eirin Skålerud Leontin. Hun forteller at det i år også blir en åpen klasse, hvor de unge kan vise fram sine hobbyarbeider. Barnehagen har, som tidligere år, sitt eget opplegg som de skal bidra med.

I fjor sto departementet for innramming, men i år oppfordres kunstnerne selv til å tilpasse passepartout eller rammer til sine kunstverk.

Frist for bidrag til UngKunst 2014 er 15.juni. Bidragene leveres til kunst-og håndverkslærer ved Feiring skole. Det blir utstilling i Årneslandet under familiearrangementet lørdag 21.juni, og premiering av vinnerbidragene.

Les mer om UngKunst:

Kunst med kamera og kartong (2013)

UngKunst på Klubben (2013)

Lærte om foto på Klubben (2013)

Vinnerne av UngKunst 2012

Høyt nivå på innleverte bidrag til UngKunst. Her er det Jette Wiik-Stigersand som beundrer portrettfotografiene.
Høyt nivå på fjorårets bidrag til UngKunst i kategorien «Portrett». Her er det Jette Wiik-Stigersand som beundrer fotografiene.