Velkommen til dugnad på Feiring skole lørdag 14.juni kl. 11! Da skal skolens uteområde få en oppgradering.
Alle foresatte som har elever på skolen, alle som kommer til å få elever på skolen i framtida og alle andre sambygdinger som er opptatt av skolen, er invitert til å komme og bidra. Spesielt ønskes foreldre til kommende førsteklassinger velkommen, for å bli kjent med andre foreldre og med uteområdet der de nybakte elevene skal leke.
Arbeidsoppgaver det trengs hjelp til er kantslått, litt snekring og hagearbeid.
Ta med kaffe og nødvendig utstyr og møt på skolen lørdag 14. juni kl 11.00. Rektor Vibeke Melby og assisterende rektor Hanne Jevnaker stiller med hjemmebakte kaker!
Flott om du har mulighet til å melde din ankomst til kontorsekretær ved skolen innen torsdag 12. juni på telefon 66 10 73 80 eller elin.langgård@eidsvoll.kommune.no. Om du skulle glemme å melde deg på, eller bestemme deg rett innunder, er det bare å komme likevel!
– Kom på dugnad og kjenn på den gode følelsen av å bidra til felleskapet, oppfordrer rektor Vibeke Melby og FAU-leder Einar Cyvin.
Vibeke-og-Hanne-002
-Bli med og gjør det hyggelig på nærmiljøskolen vår, oppfordrer assisterende rektor Hanne Jevnaker (t.v) og rektor Vibeke Melby, som stiller med hjemmebakst på skoledugnaden.

a