Det arrangeres kurs i selvstyrking på Hasselbakken 5.-6. august og 25.-26. august. Kurset går på dagtid over 4 dager.

-Kurset retter seg mot enkeltpersoner, brukerorganisasjoner og tjenesteapparat, men passer egentlig for alle, fordi vi alle i løpet av livet vil møte ting som er litt vanskelig, forteller Hedvig Bjørnstad ved Smart Rehab Hasselbakken. -Selvhjelp, eller selvstyrking, handler om å tørre å gå inn i de vonde opplevelsene, og så bruke disse og sette ord på dem. I problemet ligger det ressurser, slår Hedvig fast.

Hun forteller at målet med kurset blant annet er å bidra til at den enkelte blir bevisst egne ressurser, får økt selvtillit og større mot til å stå fram og hevde egne meninger.

Kurset holdes av Bjørg Kaspersen ved Brukerstyrt Senter i Hamar. De har av Helsedirektoratet fått ansvar for å spre Verktøykassa for brukermedvirkning nasjonalt.

Påmeldingsfrist 28. juli til Hedvig Bjørnstad, mob. 92680184 eller hedvig.bjornstad@gmail.com

Har dere spørsmål til kurset, kontakt gjerne kursleder Bjørg Kaspersen, mob. 97106703