Damtjern Vannverk A/L minner om ekstraordinær generalforsamling som avholdes på Fløygir den 12.08.2014 kl 19.00

Saker til behandling:

          Åpning av møtet.

          Valg av møteleder.

          Valg av 2 personer for signering av protokoll.

          Godkjenning av innkalling og dagsorden.

          Økning av vannavgift

          Overdragelse av vannverket til Eidsvoll kommune.