Sprell Levende på Fløygir 16 september!
Sprell levende er er trosopplærings-opplegg for barn i 1.-4. klasse. -Dette har vært veldig populært og vellykket på Langset, og menighetsrådet ønsker nå å prøve dette her i Feiring,  sier leder i menighetsrådet, Maren Erstad.
Opplegget er:
Terje prest med flere henter barna på skolen 14.30. Vi går sammen bort til Fløygir. Barna får servert mat, får høre fortellinger, synger sanger, og lager noe de kan ta med seg hjem. Det varer til 17.00
Vi håper mange barn har lyst til  delta, sier Maren, som forteller at det også planlegges en ny Sprell levende 4.november. Hvis det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med Terje Prest: 41123554 eller Maren Erstad: 48217476