Velkommen til fellesskap, bibellesning, bønn og lovsang på Villa Hasselbakken ons. 27.8 kl 19.00.
-Vår felles plattform er den apostoliske trosbekjennelsen som fremsies ved gudstjenester i Den norske Kirke. Det hadde vært hyggelig og spennende å få til et kristent fellesskap uavhengig av hvilket kirkesamfunn vi tilhører, sier initiativstager og eier av Villa Hasselbakken, Hedvig Bjørnstad, som kan nås på telefon 92680184.