Velkommen til sangkveld i Feiring kirke søndag 31.august. Morten Haugli synger. Alle blir med og øver inn sanger fra den nye salmeboka, samt synger kjente salmer. -Det er også lov å komme og bare sitte og høre på, sier Karin M Bjørnstad, og legger til at det også er mulig å komme med ønskesalmer. Det blir kjerkekaffe til slutt. -Kjempehjertelig velkommen til absolutt alle, sier Karin.