Damtjern Vannverk har nå inngått en driftsavtale med Eidsvoll kommune. Dette betyr at Eidsvoll kommune nå vil bistå vannverket med deler av driften, blant annet vakttelefon.

Eventuelle feil/lekkasjer på ledningsnett eller andre avvik på vanntilførselen skal derfor nå varsles på følgende nummer:

Dagtid: Eidsvoll kommune, avdeling vann: 66 10 77 15

Utenom arbeidstid: Eidsvoll kommune, vakttelefon: 900 71 565