Velkommen til Sau og Skau i Feiring!

Ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud, får æren av å åpne den sjette Sau og Skau på Fløygir i Feiring, lørdag 27. september kl. 11.

-Vi håper sauebukken Brutus er like tålmodig som i fjor, og stiller med godt mot! Han er innstilt på å gjøre dagen spesiell for unga, ved å dra dem rundt på en kjøretur i vogna si i år også, sier Mina Sjuve Klaseie, som er en av initiativtakerne til arrangementet.

sau og skau

Som tidligere legges det opp til å gi innblikk i ulike aktiviteter knyttet til skogbruk og dyrehold. Det blir blant annet traktor og maskinutstilling, toving av saueull, klipping av sau, spinning, sauegjeting med hund, oppsetting av skigard og kløyving av ski, staurbæring for barn, hopping i høyet og «mekke-verksted».

Saueutstilling

Nytt av året er saueutstilling. Det blir en liten utstilling av de ulike sauerasene som finnes i bygda. Det blir selvsagt salg av fårikål! I år som i fjor er kjøttet fra bygda.

Mange fine og varme sitteunderlag ble produsert ved hjelp av ull. Her får David (8) og Ingeborg (8) gode råd av Kari Bjørnstad.
Toving av saueull kan gi mange fine og nyttige produkter. Her lærer Kari Bjørnstad David og Ingeborg å lage varme sitteunderlag.

Jordbruk, skogbruk og dyrehold har vært viktige næringsveger i Feiring. Men som i de fleste andre landbruksbygder, livnærer stadig færre seg fullt og helt av dette. I Feiring øker antall deltidsbruk, og det er kun en gård med melkeproduksjon igjen. Griseproduksjon er i midlertidig så godt som forsvunnet. Sau og skogbruk er nå de dominerende næringer innen landbruket i Feiring. -Sau og skau er en aktivitetsdag for hele familien, sier Jan Kristen Brodshaug. Vi ønsker å sette fokus på hvordan jord- og skogbruk har betydning for bygda, og gi folk en lærerik og sosial bygdedag, sier han.

Moro med hopping i høyet!
Moro med hopping i høyet!

 

Bak arrangementet står Feiring sau og geit, Feiring landbruksforening og Feiring skogeierlag.

For mer informasjon om arrangementet Sau og skau, kontakt Jan Kristen Brodshaug, tlf 90552593

Gratis inngang.

Po