Feiring Menighetsråd har besluttet at det ikke lenger skal være et eget diakoniutvalg*). I stedet ønsker menighetsrådet seg frivillige som kan bidra med litt hjelp nå og da, i grupper, med arbeidsoppgaver tilknyttet gruppen du vil bidra i.

Så langt har vi grupper for:

– Kirkegården

– Kirkekaffe

– Åpen kirke

– Sommerfest (80-åringer)

– Blomsterutkjøring

-Vi håper mange har lyst til å bidra, slik at de samme ikke blir spurt hver gang, sier leder i Menighetsrådet, Maren Erstad. Lyst til å gjøre en liten innsats for trivsel i og ved kirka og i bygda forøvrig? Ta kontakt med leder Maren Erstad på mail: erstad92@hotmail.com eller mobil: 48217476.

 

*) Diakoni er et begrep som brukes om kirkens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv. Det er definert slik Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Kilde: Wikipedia

dugnad_kjerka
Felles spatak for en ryddigere kirkegård.