Har du en fredagskveld å avse? Fritidsklubben trenger voksne personer som kan stille opp for bygdas unge. Fritidsklubben er et tilbud for elever fra 10 til 13 år. Du trenger ikke å ha kjøkkenvakt, være aktivitør eller vaske Fløygir om kvelden, du skal bare være til stede som voksenkontakt i tida kl. 18-21. Kanskje har du en venn eller nabo å ta med deg? Ta fredagskaffen på klubben og gjør samtidig en innsats for bygdas oppvoksende slekt. Meld fra til Eirin på oppvekstminister@feiring.info, telefon 99329014.

fritidsklubben
Moro på fritidsklubben!