Nå starter fredagsklubben opp igjen! Som før blir det fritidsklubb (5.-7.trinn) og ungdomsklubb (8.trinn og oppover) annenhver fredag. Det er oppvekstdepartementet som står bak  fritidsklubben, mens ungdomslaget har ansvar for ungdomsklubben. Det er fritidsklubben som starter opp først, allerede på fredag (10.oktober) kl. 18-21. Det er 9.trinn som har ansvar for kiosken for å skaffe penger til skoletur neste år. Der vil det bli salg av pølser, brus, smågodt og potetgull. -Vi oppfordrer alle til å bruke denne kiosken framfor å ha med medbrakt eller løpe på butikken, sier oppvekstminister Eirin Skålerud Leontin. Hun sier at klubben ikke kan ta ansvar for at 9-10-11-åringene krysser veien og går på butikken i fritidsklubbtida.

Har du en fredagskveld å avse til bygdas unge? Meld deg som voksenkontakt for klubben!

Ungdomsklubben starter opp fredag 17.oktober.

fritidsklubbenUngdomsklubben