I sitt budsjettframlegg foreslår rådmannen å legge ned Feiring skole fra august 2015. Dette har skapt sterke reaksjoner i bygda. Rektor ved Feiring skole, Vibeke Melby tar det med fatning:

-Jeg forholder meg til følgende; dette er rådmannens forslag og det er ikke politisk flertall for forslaget, sier hun, og utdyper: -Jeg har tillit til at politikerne står ved sine program der flertallet ikke åpner opp for endring av skolestruktur nå. Videre er det sånn at Skolestrukturutvalgets innstilling 7. oktober ble tatt til orientering av en samlet oppvekst- og levekårskomité. Denne innstillingen legger ikke opp til skolenedleggelser. Jeg har full tillit til at politikerne er til å stole på i denne saken.

Melby var tilstede på det ekstraordinære kommunestyret og fikk en klar oppfatning av at rådmannen vanskelig ser for seg en full nedleggelse av skolen. Når rådmannens endelige forslag forelegges politikerne, er hun rimelig sikker på at Feiring skole er fjernet fra kuttlisten, eller at det kommer et forslag om å legge ned ungdomstrinnet. Også her forholder Melby seg rolig og viser til harde fakta: -Regnestykket på en innsparing av å legge ned ungdomstrinnet venter jeg spent på: Elevene i Eidsvoll er stykkprisfinansiert. Det vil si at de 52 870 kronene en skole får tildelt pr ungdomsskoleelev, følger med elevene til mottaksskolen. Videre må mottaksskole med stor sannsynlighet øke sine lærerressurser. I prinsippet flytter man da elev- og lærerkostnader fra en skole til en annen. I tillegg kommer skyssutgifter, påpeker Vibeke Melby.

kommunestyre
Rådmann Knut Haugestad legger fram et dystert budsjett for Eidsvoll kommune, som blant annet inneholdt forslag om å legge ned Eidsvoll Verk skole, Finstad skole og Feiring skole.
vibeke_melby
Rektor Vibeke Melby har tillit til at politikerne holder hva de har lovet.

 Les mer:

-Å spare seg til fant (Leserinnlegg EUB 21.10.14)

JA til Feiring skole (Kampanjeside på Facebook)