Leserbrev av Morten Haugli, Feiring. Innlegget sto på trykk i EUB lørdag 1.november 2014.

I min jobb som lærer møter jeg hver dag elever som lurer på hvorfor det er slik eller sånn. Elever som er sultne eller trøtte, lei seg, glade eller bare møter opp til nok en skoledag uten noen særlige forventninger.

I min jobb som lærer ønsker jeg at hver elev, uansett bakgrunn og livshistorie, skal yte sitt beste og utvikle seg faglig, sosialt og mentalt. Ja, rett og slett utvikle seg som det mennesket de er.

I min jobb som lærer på Feiring skole er jeg en stor utgift for Eidsvoll kommune. Jeg har mastergrad og PPU (praktisk pedagogisk utdanning) som gjør at jeg, takket være god fagforeningsjobb og statlig fokus på økt status i læreryrket gjennom år, tjener relativt godt. Jeg er blitt et tall. Et rødt tall.

I min jobb på Feiring skole må jeg hvert år forholde meg til at skolen er en stor utgift for Eidsvoll kommune. Vi som jobber her og elevene som går her er blitt til tall. Røde tall.

Som samfunnsborger legger jeg merke til at læreryrket i flere sammenhenger har økt status og lønnes bedre. Blant de menneskene jeg omgås er det i alle fall overvekt av respekt for læreryrket. Jeg legger også merke til at det foreslås lærerutdanning som mastergrad. I Erasmus Montanus’ ånd vil logikken da fortelle meg at flere lærere blir røde tall i flere kommuner. Røde tall må fjernes.

I media skrives det om hvor viktig læreren er for elevens læring. Herunder ligger relasjonen mellom lærer og elev som en signifikant avgjørende faktor. Innen utdanningsforskning (Hattie, Nordahl, Damsgaard og fler) støttes dette. Ja, for seriøse media knytter seg til forskning. Det er relasjonskompetansen, tillitten og menneskesynet som gjør en lærer god. Ja, for læreren må i tillegg til å være faglig sterk, være god med mennesker og like mennesker. Det må i alle fall være slik om læringen skal bli best mulig. Det er det enighet om.

I Eidsvoll kommune er det dårlig økonomi, og det må flyttes på tall for å få budsjettene til å gå opp. I Eidsvoll kommune er nok en gang Feiring skole (som en av alle skolene) blitt et rødt tall, jeg er et rødt tall, elevene er blitt røde tall. De røde tallene må bort. Budsjettet må gå opp. Er dette forenlig med den skolepolitikken som skal føres i Norge?

Hvor er Eidsvoll kommune om 15 år? Hvor er dagens unge innbyggere om 15 år? De kan kanskje bli «svarte» tall i budsjettet om de får en god og trygg skolegang. De kan kanskje bli en ressurs for kommunen om de vil flytte tilbake etter endt utdanning? For i et budsjett er det også en inntektsside, men den blir aldri nevnt.

Morten F.Haugli er lærer ved Feiring skole.
Morten F.Haugli er lærer ved Feiring skole.