-Meld deg inn i et politisk parti, oppfordrer Feiringminister Mette K. Limbodal.

Til høsten er det kommune – og fylkestingsvalg, og Eidsvoll skal velge sine representanter til å styre de neste fire årene. I disse dager settes listene sammen, med navn på de som stiller til valg for de ulike partiene. Feiringminister Mette K. Limbodal oppfordrer feringa til å melde seg inn i et lokalt politisk parti. Selv sitter hun i kommunestyret for Ap, og understreker at hun ikke er på vervingstokt for partiet, men oppfordrer på generelt grunnlag til politisk aktivitet. Spesielt etterlyser hun unge krefter inn i lokalpolitikken.

-Feiring er ei bygd i positiv vekst, men også med mange utfordringer. Vi vil også i framtida være en viktig del av Eidsvoll kommune. Det er viktig at Feiring er representert inn i politiske fora, samtidig som vi skal fortsette å være en ressurs for kommunen gjennom arbeidet vi gjør i Feiringregjeringa, sier hun.

-Vi gir oss ikke! Feiringminister Mette Kjelland Limbodal har brettet ermene opp sammen med resten av Feiringregjeringa.
-Eidsvoll kommune trenger oss. Bli med og påvirke utviklingen av Feiring og av kommunen vi er en del av, oppfordrer Feiringminister Mette K Limbodal.