Foreningen Feiring TeknoLab ble stiftet 8.mai 2014, og er den andre skolen i Akershus som tar i bruk TeknoLab.

En TeknoLab er et laboratorium hvor lærer og elever sammen utforsker ideer og prinsipper innen teknologi, matematikk, mekanikk, design, data og konstruksjon. Ved hjelp av undervisningsutstyr fra Lego løses oppgaver på en praktisk og spennende måte.

Feiring TeknoLab skal benyttes av elever fra 1.-10.trinn. Den vil være lokalisert i 3.etg på Feiring skole og vil benyttes i undervisningen som et foreldre-og elevdrevet kveldstilbud.

-Det er nesten ingen grenser for hvor avanserte oppgaver som kan løses, sier leder i Feiring TeknoLab, Tore Nedrebø. Han sier at elevene gjennom en TeknoLab blir få muligheten til problemløsende og utforskende tilnærming til mekanikk, energi, automasjon og robotisering. Samtidig legger stiftelsen Feiring TeknoLab vekt på sosiale ferdigheter som samarbeid, respekt, omsorg og oppriktighet. – Ved å gi elevene TeknoLab er vi alle med på å skape interesse for teknologi og ingeniørfag, sier Tore.

I Rogaland er konseptet implementert på 60 barne-og ungdomsskoler, og Feiring blir nå altså skole nr 2 i Akershus.

robot

Foto: www.teknolabskole.no

 

Trenger økonomisk hjelp

Feiring TeknoLab har i første omgang et totalbudsjett på 250 000 kr for å komme i gang med innkjøp av utstyr. Det søkes om midler gjennom Sparebankstiftelsen. Det resterende må skaffes gjennom støtte fra privat næringsliv, kommune og foreldre. Styret oppfordrer alle foreldre som har mulighet til å bidra med kr 250,- i støtte. Beløpet kan settes inn på konto 2050 35 64 123.

I tillegg ønsker styret å komme i kontakt med bedrifter som kan være potensielle sponsorer. -Ta kontakt med din arbeidsgiver eller andre i ditt nettverk og spør om de vil være med å bidra til Feiring TeknoLab. Arbeidsgruppa stiller gjerne opp og informerer om prosjektet, sier Tore Nedrebø.

 

Les mer her: www.teknolabskole.no

 

Styret i Feiring TeknoLab består av representanter fra foresatte og skole:

Tore Nedrebø – leder – telefon 45 41 89 89 /motore@online.no

Mali Sletner

Viggo Sandviken

Leif Erik Fjøsne

Kurt Skage

Anne Olsby

Morten Haugli

Hanne Jevnaker

Vibeke Melby