Høgdevegen er en gammel forbindelsesåre mellom Feiring og Hurdal. Vegen er tatt i bruk igjen blant annet gjennom at turmålet Trøllkjerka har kommet fram i lyset igjen. Nå har tur- og trimgruppa i Feiring IL satt opp tavle med kart, bilder og beskrivelse av Høgdevegen. -Vi har også tilbudt turlaget i Hurdal å sette opp en tilsvarende tavle på Hurdalsida, forteller Kai Melby.

Prosjektet er støttet av Frivillighetssentralen i Eidsvoll.

infotavle
Infotavle ved starten på Høgdevegen på Melby i Feiring.

Høgdevegen

Denne vegen er av Akershus fylke gitt status som en kulturveg som bl.a innebærer en del restriksjoner i bruk av vegen. Årsaken til at vi kan kalle vegen en kulturveg ligger i at den fram til 1886 var postvegen til Hurdal i den tiden av året som Mjøsa var isfri.

Posten til Hurdal kom da med båt til Skredderstua i Feiring og derifra til poståpneriet i Søstun Melby. Der ble den sortert og fraktet Høgdevegen til Hurdal.

Høgdevegen var fram til 1892 en offentlig veg som betydde at den var rodelagt, og Feiring-folk hadde hver sin rode fra Melby til Høltjennet.

Hurdal og Feiring hadde felles prest og lensmann,spesielt prestene brukte Høgdevegen. Presten N.W.Tidemann (prest i perioden 1903-1918) var siste bruker av Høgdevegen som prestveg. Han skal ha uttalt: Hesten min blir skremt av disse automobilene så jeg bruker ikke den nye riksvegen langs Mjøsa.