Fredag 28.november inviterer Feiringregjeringa til årsavslutning/julebord for alle som har vært lagt ned arbeid for foreningen siste året. -Det er lagt ned enormt mange arbeidstimer i løpet av året, og dette ønsker vi å vise at vi setter pris på, sier Feiringminister Mette K. Limbodal. Fredag dekkes bordene på bygdas egen restaurant, Hansstuen Spiseri, hvor det vil bli servert elggryte.

36 personer er i år involvert i regjeringas arbeid, fordelt på fem departementer (arbeidsgrupper), i tillegg til feiringministeren og stab.

Hvis du ikke har mottatt invitasjon eller glemt å melde deg på, si fra innen utgangen av onsdag 19. til Mette på telefon 48245234, eller Per-Otto på telefon 92090604.

 

Lurer du på hva Feiringregjeringa har drevet med i året som gikk? Her er et tilbakeblikk på noen av årets saker på feiring.info:

Julemarked på Fløygir

Gratulerte Feirings første 100-åring

17.mai i Eidsvoll og Feiring

Moro ved Mjøsa 2014

Ung Kunst

Tok i mot bygdas nye innbyggere

Feiringkalenderen 2014 er i salg

Fredagsklubben starter igjen

 

Lurer du på hvor det ble av Feiringtinget?

Feiringtinget har funnet sted hver første søndag i november siden Feiringregjeringas oppstart i 2006. På grunn av at Feiringregjeringa nå er registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer har vi endret årsmøtet til januar, slik at årsregnskap kan ferdigstilles i henhold til gjeldende regler. Feiringtinget avholdes søndag 18.januar 2015.

Feiringregjeringa 2013
Feiringregjeringas ministre.