Tirsdag 2.desember var gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret samlet på Hansstuen i Feiring. Bakgrunnen var at Feiringregjeringa inviterte til et dialogmøte for å drøfte utviklinga i Feiring, med utgangspunkt i befolkningsveksten bygda har hatt de siste årene. Fra Feiringregjeringa deltok Torbjørn Ellingsen, Lisa Brodshaug og Mette K Limbodal. I tillegg var Vidar Svendby invitert. Alle partiene var representert bortsett fra KrF, som hadde meldt forfall.

-Feiring er en del av Eidsvoll, og vi er opptatt av å ha en tett dialog med kommunens politikere, sier Feiringminister Mette K. Limbodal, som selv sitter i kommunestyret. -Vi ønsket å gi politikerne noen synspunkter på kommunepolitikken sett fra ei utkantbygd, og vi ønsket å drøfte hvordan veksten her kan være en ressurs for kommunen som helhet. I tillegg til et historisk tilbakeblikk, ble både situasjonen for skolen, aldershjemmet, FV 33 og Feiringklinikken tatt opp. Det ble gitt en orientering om arbeidet som Feiringregjeringa gjør med å skape vekst og trivsel i bygda, sier Limbodal.

Feiringministeren opplevde stemningen og responsen fra politikerne som positiv, og håper å invitere til flere dialogmøter i framtida.

dialogmote
Torbjørn Ellingsen holder presentasjon med tema «Feiring – Fra kommune til regjering» for lydhøre gruppeledere.