For ei ukes tid siden brakte vi nyheten om at Sparebankstiftelsen har støttet oppstarten av Feiring TeknoLab med 150 000 kr.

Etter at flere givere og sponsorer nå har meldt seg, er det klart at Feiring TeknoLab har startkapitalen som trengs for å etableres. Svendby Bygg Consult har gått inn med en sponsoravtale verdt 50 000 kr, mens Feiringklinikken og Robot Norge har bidratt med henholdsvis 10 000 og 5 000 kr. Det er også kommet inn noen private bidrag som gjør at startkapitalen nå ligger på 225 000 kr. -Vi trenger egentlig 250 000 for å skaffe oss en skikkelig grunnpakke, men summen vi har fått inn til nå er tilstrekkelig til at vi setter i gang, sier leder i stiftelsen Feiring TeknoLab, Tore Nedrebø.

IMG_4376
-Nå setter vi i gang! Blide styremedlemmer i stiftelsen Feiring TeknoLab. F. v Leif Erik Fjøsne, Anne Olsby, Hanne Jevnaker, Vibeke Melby, Tore Nedrebø og Mali Sletner.

Første steg blir å bygge skap som er egnet til å huse alt utstyret. Etter planen skal skap med utstyr stå klart i slutten av februar. I mars skal det være fokus på opplæring til styremedlemmer, foreldre og andre interesserte. I denne prosessen regner styret med å innhente hjelp fra Rogaland, som har flere titalls tekno-lab-er. I april blir det offisiell åpning med foreldre og inviterte gjester.

Styret har fått vite at Feiring aktivitetsbarnehage Hoppensprett også skal gå til innkjøp av utstyr innen TeknoLab-konseptet. – I Feiring kommer utdannelsen av ingeniører altså til å starte allerede i barnehagen, sier styremedlem Leif-Erik Fjøsne. Han viser til regjeringens satsning på realfag, blant annet for å få utdannet flere ingeniører, men understreker: -Ingeniør eller ei, nytenkning og kreativitet er uansett nyttige evner som verdsettes i et bredt spekter av fag.

Svendby Bygg Consult har valgt å gå inn med en sponsoravtale som forutsetter at Feiring TeknoLab leverer modeller til bedriften. På denne måten vil deltagerne se at det de lager, faktisk kan brukes av bedrifter, og bli ytterligere inspirert til å skape noe.

Feiring TeknoLab er en stiftelse som skal driftes i nært samarbeid med Feiring skole. Derfor er skolen godt representert i styret, sammen med andre folk fra bygda, noen av dem tiknyttet til næringslivet. TeknoLab-en skal være fysisk plassert i et klasserom i 3.etasje ved Feiring skole.

Feiring TeknoLab har fått en «flying start» og håper fortsettelsen blir likedan. Det mangler fortsatt noen tusen for å få det hele skikkelig i gang, og styret håper på enda litt mer drahjelp.

Vil du støtte Feiring TeknoLab? Bidrag mottas med stor takk på kontonummer 2050 35 64123.